Αλλαγή έδρας - ψηφοφορία

Yiannis Belias orion at hellug.gr
Fri Mar 8 02:03:01 EET 2002


Γειά χαρά,
Επειδή η έδρα του συλλόγου αναγκαστικά πρέπει να αλλάξει, και η έδρα
κάθε συλλόγου αναγράφεται στο καταστατικό, είναι ανάγκη να γίνει αλλαγή
στο καταστατικό. Επίσης με την αλλαγή σε ευρώ πρέπει να ανανεωθεί
και το αντίστοιχο άρθρο για τις συνδρομές. Για την τροποποίηση του
καταστατικού αποφασίζει η γενική συνέλευση (αρ.32) και η ψηφοφορία
μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά (αρ. 23/4α). Άρα στις επόμενες μέρες
και μόλις ετοιμαστούν από τον webmaster τα απαραίτητα, θα γίνει
ψηφοφορία για την αλλαγή των παρακάτω 2 άρθρων.

Άρθρο 1:
Ιδρύεται επιστημονικός σύλλογος με την επωνυμία "ΕΝΩΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΛΙΝΟΥΞ
ΕΛΛΑΔΟΣ" (Ε.Χ.Φ.Λ.Ε.) - 'Hellenic Linux Users Group (HELLUG)' με έδρα την
Αγ. Παρασκευήν Αττικής (οδός Ρούμελης αρ. 10), 
σκοπό μη κερδοσκοπικό και χρονική διάρκεια αόριστη.

Αλλάζει σε:
Ιδρύεται επιστημονικός σύλλογος με την επωνυμία "ΕΝΩΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΛΙΝΟΥΞ
ΕΛΛΑΔΟΣ" (Ε.Χ.Φ.Λ.Ε.) - 'Hellenic Linux Users Group (HELLUG)' με έδρα την
Αθήνα (οδός Αραχώβης αρ. 4),
σκοπό μη κερδοσκοπικό και χρονική διάρκεια αόριστη.

[Η παραχώρηση της έδρας είναι μια ευγενική χορηγία της
Φοιτητικής Ένωσης Κρητών (credits: Νίκος Αποστολάκης).
Το να βρίσκεται η έδρα σε κεντρικό σημείο της Αθήνας σε
ένα γραφείο που είναι ανοιχτό σχεδόν όλη μέρα, είναι νομίζω πολύ 
καλύτερο από το σπίτι οποιουδήποτε μέλους. Η Αραχώβης είναι κάθετη
στην Ιπποκράτους.]

Άρθρο 10:
5α. Το εφάπαξ δικαίωμα εγγραφής του, που ορίζεται σε πέντε χιλιάδες δρχ. (5000).
5β. Το ποσό της ετήσιας συνδρομής που ανέρχεται σε δύο χιλιάδες δρχ. (2000).

Αλλάζει σε:
5α. Το εφάπαξ δικαίωμα εγγραφής του, που ορίζεται σε δεκαπέντε ευρώ (15).
5β. Το ποσό της ετήσιας συνδρομής που ανέρχεται σε έξι ευρώ (6).

Ακολουθεί το συμφωνητικό που υπογράφτηκε για την παραχώρηση της έδρας
από την ΦΕΚ:
----------------------------------
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 15/02/2002
Σήμερα στην Αθήνα στις 15/02/2002, το Διοικητικό Συμβούλιο της Φοιτητικής ένωσης
Κρητών αποφάσισε και συμφώνησε για την παραχώρηση του κεντρικού δωματίου το
οποίο βρίσκεται στο ισόγειο διαμερίσματος που κείτεται επί της οδού Αραχώβης 4,
στην Ένωση Ελλήνων Χρηστών Linux με σκοπό να το χρησιμοποιήσει ως έδρα του,
στις νόμιμες δραστηριότητές του. Η συμφωνία θα ανανεώνεται κάθε χρόνο τον
μήνα Ιανουάριο.
----------------------------------
Το τελευταίο είναι για να είναι και αυτοί καλυμένοι, μην τα θέλουμε και όλα δικά μας.

Αυτά για τώρα, απορίες κλπ. στη λίστα.

Ο γραμματέας,
Γιάννης Μπελιάς

-- 
Yiannis Belias     <orion at hellug.gr>       `         
Athens University   <videoccd at yahoo.com>  '       .     
Physics Department   GNU+LINUX:            '     '  
  IN A WORLD WITHOUT FENCES WHO NEEDS GATES?  .          *
More information about the Hellug mailing list