Αλλαγή Τιμών

Panayotis Katsaloulis grad0307 at di.uoa.gr
Mon Dec 17 17:43:01 EET 2001


Egw diafwnw:


> Τρέχουσα τιμή εγγραφής: 5000 δρχ (14,67 ευρώ) 
> να αυξηθεί στις 5111,25 δρχ (15 ευρώ) 

Oxi, na ay3h9ei (minimum) stis 5.150 drx.

> Τρέχουσα τιμή ανανέωσης: 2000 δρχ (5,87 ευρώ)
> να αυξηθεί κι αυτή στις 2044,5 δρχ (6 ευρώ).

Oxi, na ay3h9ei (minimum) stis 2050 drx.


Fysika, 9a xreiastei na ginei kai h antistoixh stroggylopoihsh pros ta katw, wste h timh
na metatrapei se eurw!

(xexe: gia ola yparxei lysh!)

--
$_='while(read+STDIN,$_,2048){$a=29;$b=73;$c=142;$t=255;@t=map{$_%16or$t^=$c^=(
$m=(11,10,116,100,11,122,20,100)[$_/16%8])&110;$t^=(72, at z=(64,72,$a^=12*($_%16
-2?0:$m&17)),$b^=$_%64?12:0, at z)[$_%8]}(16..271);if((@a=unx"C*",$_)[20]&48){$h
=5;$_=unxb24,join"", at b=map{xB8,unxb8,chr($_^$a[--$h+84])}@ARGV;s/...$/1$&/;$
d=unxV,xb25,$_;$e=256|(ord$b[4])<<9|ord$b[3];$d=$d>>8^($f=$t&($d>>12^$d>>4^
$d^$d/8))<<17,$e=$e>>8^($t&($g=($q=$e>>14&7^$e)^$q*8^$q<<6))<<9,$_=$t[$_]^
(($h>>=8)+=$f+(~$g&$t))for at a[128..$#a]}print+x"C*", at a}';s/x/pack+/g;evalMore information about the Hellug mailing list