Συνέντευξη από περιοδικό CHIP

Panayotis Katsaloulis teras at noc.uoa.gr
Wed Oct 3 15:06:03 EEST 2001


On Wed, 3 Oct 2001 13:02:50 +0300, "Yiannis Simos" <g_simos at motorpress.gr>
wrote:

> > Μετά λύπης μου διαπιστώνω πως τελικά αντί να ενδιαφέρεστε για
πραγματικά
> > θέματα της επικαιρότητας, σας ενδιαφέρουν να σας δίνουν «μπαγιάτικες»
> > συνεντεύξεις, ιδίως στο χώρο της πληροφορικής που τα θέματα είναι
ρευστά
> > και καλπάζουν συνεχώς.
> 
> Προκειμένου να μην συνεχίσουμε μία ανούσια συζήτηση, η επιλογή της ύλης
> είναι υπόθεση των διευθυντών σύνταξης και αρχισυντακτών του περιοδικού.
> Οπότε αυτό με καθιστά αναρμόδιο να δώσω οποιαδήποτε απάντηση.
> 
> Θα πρέπει να τονίσω βέβαια ότι δεν συμφωνώ σε καμία περίπτωση με την
> παραπάνω σας διαπίστωση.
> 
> Ως υπεύθυνος των θεμάτων επικαιρότητας του περιοδικού καθώς και του
> section "Internet business", εάν έχετε την πρόθεση, μπορούμε να
κανονισουμε
> μία συνέντευξη με διαφορετική θεματολογία, σχετικά με την "εισβολή" του
> Linux στην αγορά των servers (σε μεγάλο βαθμό πια) καθώς και την
> προσφορά του στον χώρο του Internet Business, η οποια κατά την γνωμη μου
> ειναι σημαντικότατη.
> 

Εντάξη.
Περιμένω τις ερωτήσεις σας.--
$_='while(read+STDIN,$_,2048){$a=29;$b=73;$c=142;$t=255;@t=map{$_%16or$t^=$c^=(
$m=(11,10,116,100,11,122,20,100)[$_/16%8])&110;$t^=(72, at z=(64,72,$a^=12*($_%16
-2?0:$m&17)),$b^=$_%64?12:0, at z)[$_%8]}(16..271);if((@a=unx"C*",$_)[20]&48){$h
=5;$_=unxb24,join"", at b=map{xB8,unxb8,chr($_^$a[--$h+84])}@ARGV;s/...$/1$&/;$
d=unxV,xb25,$_;$e=256|(ord$b[4])<<9|ord$b[3];$d=$d>>8^($f=$t&($d>>12^$d>>4^
$d^$d/8))<<17,$e=$e>>8^($t&($g=($q=$e>>14&7^$e)^$q*8^$q<<6))<<9,$_=$t[$_]^
(($h>>=8)+=$f+(~$g&$t))for at a[128..$#a]}print+x"C*", at a}';s/x/pack+/g;evalMore information about the Hellug mailing list