Συνέντευξη από περιοδικό CHIP

Panayotis Katsaloulis teras at noc.uoa.gr
Wed Oct 3 13:00:02 EEST 2001


On Wed, 3 Oct 2001 11:45:32 +0300, "Yiannis Simos" <g_simos at motorpress.gr>
wrote:

> > Αναφέρομαι στη συνέντευξη που μου είχατε ζητήσει στο παρελθόν.
> > Πιστεύω πως τώρα είναι η καλύτερη εποχή για αυτό.
> > Επιθυμείται να απαντήσω στις ερωτήσεις που είχατε στείλει;
> 
> Κύριε Κατσαλούλη,
> 
> Δυστηχως ή ευτυχώς, την καταλληλότητα της εποχής την κρίνουν
> οι υπεύθυνοι του περιοδικού ανάλογα με την επικαιρότητα και
> τα θέματα.
> 

Μετά λύπης μου διαπιστώνω πως τελικά αντί να ενδιαφέρεστε για πραγματικά
θέματα της επικαιρότητας, σας ενδιαφέρουν να σας δίνουν «μπαγιάτικες»
συνεντεύξεις, ιδίως στο χώρο της πληροφορικής που τα θέματα είναι ρευστά
και καλπάζουν συνεχώς.
Αυτό είναι φυσικά δική σας επιλογή και δική σας πολιτική.

> Πάντως για να είμαι ειλικρινής θα περίμενα από τον Σύλογο έστω μία
> αρνητική απάντηση όσον αφορά την αίτηση μου για συνέντευξη.
> 

Σας είχα εξηγήσει επιχειρηματολογώντας τους λόγους για τους οποίους δεν
θεωρούσα επίκαιρο να σας δώσουμε συνέντευξη τον Μάιο, εποχή που ιδίως στο
Linux γίνονταν συμαντικότατες αλλαγές, αλλά τώρα, που η σκόνη έχει πέσει.
Απάντηση τότε προφανώς από εσάς δεν πήρα...


> Παρόλα αυτά, εκτός του ότι δεν είχα καμία ενημέρωση, "προωθήθηκα"
> από τον πρόεδρο του hellug σε εσάς, χωρίς εξήγηση των λόγων.
> 

Προφανώς για τον λόγο ότι ως αντιπρόεδρος έχω το δικαίωμα και τη
δυνατότητα (σύμφωνα με το καταστατικό του συλλόγου μας) να μηλάω αντί για
αυτόν, όταν ο πρόεδρος κωλύεται (χωρίς περεταίρω εξηγήσεις από μέρους
του).

> Να σημειώσω ότι αρχικά είχα ζητήσει συνέντευξη από εκείνον.
> 
> Σας ευχαριστώ πάντως για το ενδιαφέρον.
> 
> ---
> Yiannis Simos
> (g_simos at motorpress.gr)
> 
> CHIP Magazine
> Editor
> 
> Motor Press Hellas S.A.
> 8, Dimokratias Av., GR-15127
> Melissia Athens, Greece
> Phone +30(1) 8033670
> Fax: +30(1) 8034049
> 
> 


--
$_='while(read+STDIN,$_,2048){$a=29;$b=73;$c=142;$t=255;@t=map{$_%16or$t^=$c^=(
$m=(11,10,116,100,11,122,20,100)[$_/16%8])&110;$t^=(72, at z=(64,72,$a^=12*($_%16
-2?0:$m&17)),$b^=$_%64?12:0, at z)[$_%8]}(16..271);if((@a=unx"C*",$_)[20]&48){$h
=5;$_=unxb24,join"", at b=map{xB8,unxb8,chr($_^$a[--$h+84])}@ARGV;s/...$/1$&/;$
d=unxV,xb25,$_;$e=256|(ord$b[4])<<9|ord$b[3];$d=$d>>8^($f=$t&($d>>12^$d>>4^
$d^$d/8))<<17,$e=$e>>8^($t&($g=($q=$e>>14&7^$e)^$q*8^$q<<6))<<9,$_=$t[$_]^
(($h>>=8)+=$f+(~$g&$t))for at a[128..$#a]}print+x"C*", at a}';s/x/pack+/g;eval



More information about the Hellug mailing list