magaz mirror

Yiannis Belias jonnyb at hol.gr
Thu Sep 14 23:58:58 EEST 2000


TSAKALOGLOU KONSTANT wrote:
> 
> Apo emena ine entaksi. Ase na apantisoyn ke oi ypolipi toy DS. To mynhma
> afto egine cc sto board gia na enhmero8oyn.
...
> >tha ithela na kanw ena mirror tou magaz ston agriroot
> >kai tha ithela na rwtisw an exw tin egrisi apo ton hellug.

Ï ÂáããÝëçò ÐáðáäïãéáííÜêçò, papas at hellug.gr åßíáé ï áñ÷éóõíôÜêôçò ôïõ magaz.
Êáëýôåñá íá ôïí ñùôÞóåéò áð' åõèåßáò. Áí åßíáé åíôÜîåé ìå áõôüí, ôüôå
óõìöùíïýìå êáé åìåßò :)

ÃéÜííçò
-- 
Yiannis Belias     <orion at hellug.gr>       `         
Athens University   <jonnyb at hol.gr>     '       .     
Physics Department   GNU+LINUX:            '     '  
  IN A WORLD WITHOUT FENCES WHO NEEDS GATES?  .          *
More information about the Hellug mailing list