Περίεργες Ιστορίες

Βασίλης Γιαννακόπουλος BillG at hellug.gr
Sun Jul 2 17:38:09 EEST 2000


Αυτό το γραμματάκι απευθύνεται στους λεγόμενους "έξυπνους" της hellug:
Μετα που έφυγα απο την χθεσινή συγκέντρωση υπόθηκαν κάποια πράγματα τα οποία
αυτοί που τα λένε αν είναι όριμοι άνθρωποι δεν θα τα έλεγαν διαμέσω κάποιων
άλλων αλλά απ ευθείας σε εμένα. Έστι λοιπόν θα περιμένω γράμμα είτε πρωσοπικό
είται δημόσιο απο το(α) άτομα που είπαν αυτά τα πράγματα.
Ευχαριστώ,
BillGMore information about the Hellug mailing list